Chi tiết tin

  • Quận 1 tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 [11-08-2022]

    Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1, số 112 đường Nguyễn Đình Chiểu tổ chức lkhai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022.

    Lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 của Quận 1 tập trung vào các nội dung: hướng dẫn các nội dung chủ yếu của công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

Lượt xem: 1549