Danh sách văn bản: Sở Nội vụ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Kế hoạch số 5410/KH-SNV 31-12-2019 Sở Nội vụ
Báo cáo số 5355/BC-SNV 30-12-2019 Sở Nội vụ
Công văn số 5068/SNV-CCVTLT 11-12-2019 Sở Nội vụ
Công văn số 5097/SNV-CCVTLT 12-12-2019 Sở Nội vụ
Công văn số 6068/SNV-CCVTLT 11-12-2019 Sở Nội vụ
Công văn số 4868/SNV-CCVTLT 27-11-2019 Sở Nội vụ
Quyết định số 2765/QĐ-SNV 11-09-2019 Sở Nội vụ
Công văn số 3477/SNV-CCVTLT 30-08-2019 Sở Nội vụ
Hướng dẫn số 3407/HD-SNV 28-08-2019 Sở Nội vụ
Hướng dẫn số 3267/HD-SNV 20-08-2019 Sở Nội vụ
Quyết định số 2672/QĐ-SNV 13-08-2019 Sở Nội vụ
Quyết định số 2588/QĐ-SNV 08-07-2019 Sở Nội vụ
Công văn số 2576/SNV-CCVTLT 08-07-2019 Sở Nội vụ
Công văn số 2535/SNV-CCVTLT 04-07-2019 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 2402/KH-SNV 26-06-2019 Sở Nội vụ