Chi tiết tin

 • Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn, dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2023 [29-05-2023]

  Ngày 26 tháng 5 năm 2023, Sở Nội vụ phát hành Thông báo số 2499A/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn, dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2023.

  Căn cứ Thông báo số 2295/TB-HĐTD ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện, triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển (vòng 2) viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2023 (sau đây gọi tắt là Thông báo số 2295/TB-HĐTD);

  Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2023 thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 02) xét tuyển viên chức năm 2023 những nội dung như sau:

  1. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 02) theo Thông báo số 2295/TB-HĐTD:

  a) Thời gian phỏng vấn:

  - Ngày 30 tháng 5 năm 2023 (thứ Ba):

  Thời gian

  phỏng vấn

  Vị trí dự tuyển

  •  

  thứ tự

  Họ và tên thí sinh

  Ghi chú

  08 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

  Chuyên viên, Cán sự Hành chính Văn phòng

  1.  

  Lê Thị Anh Trâm

   

  1.  

  Trần Quốc Dũng

   

  1.  

  Tạ Minh Quang

   

  1.  

  Chuyên viên, Cán sự Hành chính Văn phòng (Công nghệ thông tin)

  1.  

  Phạm Như Nguyện

   

  10 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

  Chuyên viên quản trị công sở, nhân viên kỹ thuật tòa nhà

  1.  

  Lê Bảo An

   

  1.  

  Đỗ Trí Dũng

   

  1.  

  Huỳnh Ngọc Quang

   

  13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

   

  Chuyên viên, Cán sự Hành chính Văn phòng (Công nghệ thông tin)

  1.  

  Trương Hoàng Minh

   

  1.  

  Phạm Bảo Huy

   

  1.  

  Giản Phạm Gia Huy

   

  1.  

  Nguyễn Mạnh Hùng

   

  1.  

  Võ Minh Thùy

   

  1.  

  Trần Bá Tông

   

  1.  

  Trần Văn Vương

   

  - Ngày 31 tháng 5 năm 2023 (thứ Tư):

  Thời gian

  phỏng vấn

  Vị trí dự tuyển

  •  

  thứ tự

  Họ và tên thí sinh

  Ghi chú

  08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút

   

  Chuyên ngành Lưu trữ (Lưu trữ viên trung cấp)

  1.  

  Triệu Thành Thống Nhất

   

  1.  

  Trần Thị Lệ Hường

   

  1.  

  Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

   

  1.  

  Nguyễn Tùng Vương

   

  10 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

   

  Chuyên ngành Lưu trữ (Lưu trữ viên)

  1.  

  Trình Phạm Đắc Huy

   

  1.  

  Nguyễn Thị Hồng Hoa

   

  1.  

  Nguyễn Ngọc Nghĩa

   

  13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

  Chuyên ngành Lưu trữ (Lưu trữ viên)

  1.  

  Phan Thị Kim Tuyến

   

  1.  

  Trần Công Giang

   

  1.  

  Huỳnh Quốc Minh

   

  1.  

  Đặng Thị Bích Tiên

   

  1.  

  Nguyễn Thị Hoàng Trang

   

  1.  

  Trần Thị Thu Hà

   

  1.  

  Lâm Thị Thanh Nhàn

   

  b) Địa điểm tổ chức phỏng vấn

  Hội trường Lầu 3, Sở Nội vụ, Số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

  2. Yêu cầu đối với thí sinh

  Chấp hành nghiêm túc Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố năm 2023 được niêm yết tại Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (https://sonoivu.hochiminhcity.gov.vn) và Chi cục Văn thư - Lưu trữ (http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn) và sự hướng dẫn của thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch.

  Trên đây là Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2023./.

  Thông báo số 2499A/TB-HĐTD

Lượt xem: 2002

Tin khác