Chi tiết tin

  • Huyện Nhà Bè tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 [11-08-2022]

    Ngày 14 tháng 7 năm 2022, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nhà Bè, Phòng Nội vụ phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức thuộc Huyện.

    Có hơn 150 lượt công chức, viên chức tham dự lớp tập huấn. N6ọi dung tập huấn tập trung triển khai, hướng dẫn các quy định mới trong công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và quy định về quản lý văn bản, tài liệu điện tử. 

Lượt xem: 1588