Chi tiết tin

 • Quận Tân Phú tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 [11-08-2022]

  Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, ngày 09 tháng 8 năm 2022, tại Hội trường A5 trụ sở Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Phòng Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 đối với công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân Quận.

  Tham dự hội nghị tập huấn có 128 lượt công chức, viên chức thuộc là đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc Quận.

  Nội dung chương trình tập huấn:

  - Tập huấn, hướng dẫn các nội dung chủ yếu của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

  - Hướng dẫn về tiếp nhận và hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu giấy tại Lưu trữ cơ quan.

  - Hướng dẫn việc xác định giá trị, lựa chọn hồ sơ, tài liệu và lập Mục lục để chuẩn bị giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Lượt xem: 1597