Chi tiết tin

  • Huyện Củ Chi tổ chức tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2022 [19-09-2022]

    Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 cho hơn 150 công chức, viên chức thuộc huyện.

    Hội nghị tập huấn được tổ chức theo Kế hoạch số 6816/KH-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện, có hơn 150 lượt công chức, viên chức tham dự hội nghị tập huấn, bao gồm đại diện lãnh đạo và người làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan tổ chức huyện huyện.

    Nội dung chương trình tập huấn: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; phương pháp,kỹ nặng lập hồ sơ công việc và giao nhận hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, lựa chọn xác định giá trị tài liệu lập Mục lục hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.

    Ảnh: Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Củ Chi

Lượt xem: 2574