Chi tiết tin

 • Góp ý dự thảo biển tên cơ quan Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố [08-02-2021]

  Ngày 04 tháng 02 năm 2021, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 419/SNV-CCVTLT gửi Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố để góp ý dự thảo biển tên của cơ quan này.

  Công văn góp ý có nội dung: 

  Trả lời Công văn số 218/BQL-VP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp về việc hướng dẫn biển tên cơ quan Ban Quản lý; theo quy định của Thông tư số 05/2008/TT-BNV ngày 07 tháng 8 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

  1. Về nội dung biển tên của cơ quan

  - Trường hợp cơ quan có biểu tượng (logo) cần đặt biểu tượng vào vị trí chính giữa, phía trên tên gọi cơ quan (bên dưới tên cơ quan chủ quản), (điểm b khoản 2 Mục I Thông tư số 05/2008/TT-BNV).

  - Cỡ chữ tên cơ quan chủ quản (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) không lớn hơn 1/2 cỡ chữ của tên cơ quan (khoản 7 Mục II Thông tư số 05/2008/TT-BNV).

  - Tên gọi bằng tiếng Anh của cơ quan được bố trí phía dưới tên gọi bằng tiếng Việt và cỡ chữ tiếng Anh có chiều cao không lớn hơn 2/3 cỡ chữ tiếng Việt (điểm a khoản 2 Mục I Thông tư số 05/2008/TT-BNV).

  - Địa chỉ cơ quan có cỡ chữ không lớn hơn 1/3 cỡ chữ của tên cơ quan bằng tiếng Việt (điểm b khoản 2 Mục I Thông tư số 05/2008/TT-BNV).

  - Ngoài ra, nội dung biển tên cần lưu ý sử dụng cùng phông chữ, kiểu chữ.

  2. Về chất liệu, kích thước, màu sắc của biển tên: thống nhất với dự thảo biển tên cơ quan.

  Công văn số 218/BQL-VP

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 1251

Tin khác