Chi tiết tin

 • Phúc đáp về thời hạn bảo quản hồ sơ người cai nghiện ma túy diện tự nguyện có đóng phí [18-04-2018]

  Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Công văn số 71/CCVTLT-QL phúc đáp đến Lực lượng Thành niên xung phong Thành phố về việc thời hạn bảo quản hồ sơ người cai nghiện ma túy diện tự nguyện có đóng phí.

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ nhận được Công văn số 268/TNXP-VP ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố về việc cho ý kiến về thời hạn bảo quản hồ sơ người cai nghiện ma túy diện tự nguyện có đóng phí.

  Hiện nay, chưa có quy định về thời hạn bảo quản đối với hồ sơ người cai nghiện ma túy diện tự nguyện có đóng phí. Trong thời gian chờ quy định về thời hạn bảo quản đối với loại hồ sơ nêu trên của cơ quan có thẩm quyền, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố chỉ đạo Cơ sở xã hội Nhị Xuân tiếp tục bảo quản, có phương án cập nhật hồ sơ người cai nghiện và loại ra các tài liệu trùng lập theo quy định.

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ phúc đáp đến Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố để nghiên cứu thực hiện./.

  Công văn số 71/CCVTLT-QL

  NNTL - Chuyên viên phòng HCTH

Lượt xem: 2272

Tin khác