Chi tiết tin

 • Phúc đáp về thẩm quyền có ý kiến đối với Danh mục tài liệu hết giá trị [18-04-2018]

  Ngày 18 tháng 4 năm 2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Công văn số 81/CCVTLT-QL để phúc đáp Phòng Nội vụ Quận 7 về xác định giá trị tài liệu và thẩm quyền có ý kiến đối với Danh mục tài liệu hết giá trị.

  Phúc đáp Công văn số 91/NV ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Phòng Nội vụ Quận 7 về việc có ý kiến về Danh mục tài liệu hết giá trị của Bệnh viện Quận 7, Chi cục Văn thư - Lưu trữ có ý kiến như sau:

  1. Thẩm quyền có ý kiến đối với Danh mục tài liệu hết giá trị

  Theo Hướng dẫn số 4272/HD-SNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Sở Nội vụ về thủ tục thẩm định, có ý kiến đối với Danh mục tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố thì việc có ý kiến về Danh mục tài liệu hết giá trị của Bệnh viện Quận 7 thuộc thẩm quyền của Phòng Nội vụ Quận 7.

  2. Về xác định giá trị tài liệu

  a) Danh mục tài liệu của Bệnh viện Quận 7 kèm theo Công văn số 91/NV thuộc nhóm hồ sơ tài liệu chuyên ngành tài chính, kế toán.

  b) Việc xác thời hạn bảo quản của tài liệu nêu trên, cần căn cứ đối chiếu vào Bảng thời hạn bảo quản của tài liệu chuyên ngành tài chính được quy định tại Thông tư số 155/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính  Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính.

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ phúc đáp đến Phòng Nội vụ Quận 7 để nghiên cứu thực hiện./.

  Công văn số 81/CCVTLT-QL

  NNTL - Chuyên viên phòng HCTH

Lượt xem: 2442

Tin khác