Chi tiết tin

 • Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước công nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ và cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2018 [03-07-2018]

  Việc công nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ và cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2018 được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành tại Quyết định số 70/QĐ-VTLTNN ngày 04/6/2018 và Công văn số 668/VTLTNN-NVĐP ngày 22/6/2018.

  Theo đó, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Quyết định công nhận kết quả và Giấy chứng nhận cho 150 trường hợp trúng tuyển kỳ kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý và số hóa năm 2018. Đồng thời cấp 150 phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho 27 Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.

  Thành phố Hồ Chí Minh có 17 trường hợp trúng tuyển, cấp giấy chứng nhận và Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh được giao 17 phôi trong đợt này.

  Sau khi nhận được phôi, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2018 theo quy định./.

  Mỹ Giang, Chuyên viên Phòng QLVTLT

  Công văn số 668/VTLTNN-NVĐP

Lượt xem: 1975