Chi tiết tin

 • Thông báo trả kết quả cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ [19-01-2017]

  Ngày 19/01/2017, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố ban hành Thông báo số 217/TB-SNV về việc trả kết quả cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ trên địa bàn Thành phố.

  Thông báo có nội dung chủ yếu:

  - Khi đến ngày hẹn trả kết quả, cá nhân mang theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ để nhận Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Cá nhân xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Căn cước công dân khi nhận Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và ký, ghi rõ họ tên vào Sổ cấp chứng chỉ.

  - Trường hợp nhận thay Chứng chỉ hành nghề lưu trữ thì phải có giấy ủy quyền của người được cấp và có công chứng. Cá nhân được ủy quyền mang theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ, xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Căn cước công dân khi nhận Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và ký, ghi rõ họ tên vào Sổ cấp chứng chỉ./.

  Nguyễn Hải

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 1397