Chi tiết tin

 • Về trả hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ [13-03-2018]

  Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Công văn số 38/CCVTLT-QL gửi đến bà Thái Thị Ngọc Diệu với nội dung về trả hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

  Công văn có nội dung chủ yếu như sau:

  Ngày 08 tháng 3 năm 2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ có nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của bà Thái Thị Ngọc Diệu, địa chỉ số 255 Lê Văn Phẩm, Phường 6, tỉnh Tiền Giang.

  Qua kiểm tra hồ sơ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ có ý kiến như sau:

  Theo hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tại Công văn số 849/VTLTNN-NVĐP ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước về việc quản lý phôi và cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ;

  Trường hợp của Bà đã thay đổi hộ khẩu thường trú so với thông tin trên Giấy Chứng nhận kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ nên không thuộc đối tượng cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh.

  Mời Bà đến Chi cục Văn thư - Lưu trữ TP Hồ Chí Minh để nhận lại hồ sơ.

  Mỹ Giang, Chuyên viên Phòng QLVTLT

  Công văn số 849/VTLTNN-NVĐP

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn

Lượt xem: 1925