Chi tiết tin

 • Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2018 [05-07-2018]

  Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh phát hành Thông báo số 152/TB-CCVTLT về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2018.

  Thông báo có nội dung chính như sau:

  Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-VTLTNN ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy Chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2018 và Công văn số 668/VTLTNN-NVĐP ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2018;

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2018 như sau:

  1. Đối tượng đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ là cá nhân có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2018 theo Quyết định số 70/QĐ-VTLTNN.

  2. Về thành phần hồ sơ

  Thực hiện theo Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh và Thông báo số 5044/TB-SNV ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

  Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Tầng 6, Tòa nhà IPC, số 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7; hộp thư điện tử: ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn; Website: http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn ./.

  Thông báo số 152/TB-CCVTLT

  Mỹ Giang, Chuyên viên Phòng QLVTLT

   

Lượt xem: 1684