Chi tiết tin

 • Hội đồng kiểm tra - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Thông báo chuyển kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021 sang năm 2022 [26-10-2021]

  Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Hội đồng kiểm tra - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Thông báo số 07/TB-HĐKT có nội dung về chuyển kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021 sang năm 2022.

  Thông báo có nội dung:

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và Kế hoạch số 02/KHHĐKT ngày 5 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng kiểm tra - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ, ngày 24 tháng 5 năm 2021, Hội đồng kiểm tra ban hành Thông báo số 05/TB-HĐKT về kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021 với nội dung chưa tổ chức kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ trong tháng 6 năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

  Đến nay, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ sẽ được chuyển sang năm 2022.

  Hội đồng kiểm tra sẽ có thông báo về thời gian tổ chức kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ khi điều kiện cho phép./.

            NH

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 760