Chi tiết tin

 • Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ [26-12-2017]

  Ngày 25 tháng 12 năm 2017, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 5044/TB-SNV về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

  Theo đó, Thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ được căn cứ Quyết định số 115/QĐ-VTLTNN ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy Chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ 2017 và Công văn số 1233/VTLTNN-NVĐP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2017.

  Nội dung Thông báo như sau:

  Sở Nội vụ Thành phố thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ như sau:

  1. Đối tượng đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ là cá nhân có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017 theo Quyết định số 115/QĐ-VTLTNN.

  2. Về thành phần hồ sơ:

  a) Thực hiện theo Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

  b) Riêng Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ, bổ sung nội dung cam kết không phải là công chức đang hoạt động quản lý trong lĩnh vực lưu trữ.

  Thông báo này thay thế Thông báo số 4434/TB-SNV ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ./.

  Mỹ Giang, Chuyên viên Phòng QLVTLT

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn

Lượt xem: 1240