Chi tiết tin

 • Thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ [24-01-2022]

  Ngày 10 tháng 01 năm 2022. Chi cục phát hành Thông báo số 11/TB-CCVTLT về việc tiếp nhận hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ nhận được Công văn số 1152/VTLTNN-NV ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và thông báo như sau:

  1. Cá nhân đã được Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2016, 2017 đến năm 2021, 2022 hết hạn sử dụng, có nhu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ, liên hệ nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố.

  2. Thành phần hồ sơ: Theo Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ và Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc linh vực văn thư, lưu trữ trong pham vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, cụ thể:

  a) Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

  b) Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cũ (trừ trường hợp Chứng chỉ bị mất).

  c) Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ và Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực liên quan.

  d) 02 ảnh 2 x 3 cm (chụp trong thời hạn không quá 6 tháng).

  3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  4. Nơi nộp hồ sơ: Chi cục Văn thư - Lưu trữ (địa chỉ 951 Quốc lộ 1, phường An Lạc, quận Bình Tân).

  5. Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

  Trên đây là Thông báo của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc tiếp nhận hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ./.

  Thông báo số 11/TB-CCVTLT

Lượt xem: 983