Chi tiết tin

 • Đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ [27-07-2016]

  Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 3753/SNV-CCVTLT có nội dung gửi đăng thông báo trên Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Người Lao Động và Báo Tuổi Trẻ để mời các tổ chức, cá nhân đang hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ và tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV.

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 7098/UBND-VX ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ;

  Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 3753/SNV-CCVTLT về việc đăng thông báo trên Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Người Lao Động và Báo Tuổi Trẻ mời các tổ chức, cá nhân đang hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ và tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV.

  Đến nay, có 13 tổ chức đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ như sau:

  1. Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Lưu trữ Sài Gòn.

  2. Công ty TNHH Truyền thông 56.

  3. Công ty TNHH MTV Văn thư - Lưu trữ và Tin học Phương Nam.

  4. Công ty TNHH Tam Phú.

  5. Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

  6. Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

  7. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

  8. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

  9. Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Văn thư - Lưu trữ.

  10. Trung tâm Tin học và Số hóa tài liệu.

  11. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ NAHA-METAL

  12. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Nghiệp vụ Văn phòng Lưu trữ Hoàng Phát.

  13. Công ty TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ khoa học Văn thư - Lưu trữ Hai Giang.

  Hiện nay Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đang tổ chức kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ để làm cơ sở cho việc Cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ; các tổ chức có nhu cầu đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ xin vui lòng liên hệ Chi cục Văn thư - Lưu trữ (địa chỉ Tầng 6, Tòa nhà IPC, số 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, điện thoại số 37.760.692)./.

  Nguyễn Hải

Lượt xem: 1336

Tin khác