Chi tiết tin

 • Về đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh [13-03-2018]

  Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Công văn số 39/CCVTLT-QL gửi đến Công ty cổ phần Văn thư - Lưu trữ Nam Sài Gòn về việc đề nghị đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

  Công văn có nội dung chủ yếu như sau:

  Việc quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 7098/UBND-VX ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ; Hướng dẫn số 3612/HD-SNV ngày 23 tháng  9 năm 2015 của Sở Nội vụ về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố và Công văn số 249/SNV-CCVTLT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc tổ chức sử dụng dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

  Trên cơ sở nội dung hướng dẫn nêu trên, đề nghị Công ty cổ phần Văn thư - Lưu trữ Nam Sài Gòn thực hiện việc đăng ký thông tin về hoạt động dịch vụ lưu trữ (theo mẫu đính kèm) gửi đến Chi cục Văn thư - Lưu trữ TP Hồ Chí Minh, địa chỉ Tầng 6, Tòa nhà IPC, số 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7 hoặc hộp thư điện tử: ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn

  Trước đó, ngày 06 tháng 3 năm 2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ TP Hồ Chí Minh nhận được Thư ngỏ gửi quý khách hàng của Công ty Cổ phần VTLT Nam Sài Gòn, có văn phòng giao dịch tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, về việc giới thiệu, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ công tác văn thư, lưu trữ./.

  Mỹ Giang, Chuyên viên Phòng QLVTLT

  Phụ lục II về đăng ký thông tin

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 1806

Tin khác